Cito toets training

 

 

Ieder jaar krijgen kinderen vanaf eind groep 2 tot eind groep 8 te maken met cito toetsen.

Deze toetsen worden 2 keer in het schooljaar gegeven eind januari t/m midden februari en eind oktober t/m midden november.

Deze resultaten worden bewaard in het leerlingvolgsysteem tot eind groep 8 en in groep 7 krijgen kinderen aan de hand van deze resultaten een studie advies voor de middelbare school.

Scholen zijn niet verplicht om deze resultaten met opvoeders te delen. Mits het kind een leerachterstand heeft of hoogbegaafd is zodat opvoeders hiervan op de hoogte zijn en de benodigde stappen moeten ondernemen.

Wel is het belangrijk dat u als opvoeder hiervan op de hoogte bent zodat u uw kind hierbij kan ondersteunen en u uw kind hiervoor kan voorbereiden.

kinderen krijgen namelijk tijdens deze cito toetsen opdrachten van groepen die hij/zij al heeft gehad, opdrachten van zijn/haar huidige groep en opdrachten van groepen waar jouw kind nog naar toe moet.

Dit om te kijken wat jouw kind begrijpt of juist nog niet.

Omdat vele opvoeders vaak niet precies weten wat hun kind(eren) krijgen.

Bieden De Spierballetjes een cito toets training aan om kinderen niet alleen voor te bereiden maar ook zelfvertrouwen te geven in hetgeen wat ze kunnen gaan krijgen.
Zo werken wij met cito toetsen die ook op verschillende scholen worden gebruikt dit zorgt ervoor dat jouw kind kennis heeft van deze opdracht en niet angstig wordt en daardoor niet kan presteren.

 

Wat kunt u als opvoeder verwachten?

1. Cito toets uitleg en voorbereiding

zodat uw kind weet wat de opdrachten inhouden en wat er van hem/haar verwacht wordt.

2. 90 min de tijd om deze cito toetsen te maken.

3. Lunch pakket zodat uw kind genoeg energie heeft om haar/zijn hersenen te laten werken.

4. Samen met de bijles docent deze toetsen nakijken en uitleg geven.

5. Een Cito toets deelname bewijs

6. Een kleine verassing

 

 

 

Product Prijs
Cito toets training € 54,95
Let op: Kosten zijn per onderdeel!
Buiten A'dam excl. reiskosten